ARBETSHANDLEDNING

En tjänst för individer, arbetsgenanskaper ledare och organisationer. Målet är att stöda profesionell utveckling och stöda samarbete. 

Reflektion av olika delområden enskilt eller i grupp hjälper att se nya vinklar och möjligheter i arbetet. 

Med arbetshandledning kan man förebygga en upplevelse av splittrad yrkesidentitet.

ORGANISATIONSKONSULTATION

I en arbetsgemenskap kan av olika orsaker förekomma utmaningar med samarbete . Med hjälp av processkonsultation kan deltagarnas medvetenhet om egen roll i organisationen förstärkas. 

Därtill kan olika sätt att hantera växelverkan och relationer förbättras.

MENTORSKAP

Tjänst för professionella inom utbildning och undervisning i en utmanande arbetssituation. Målet är att kartlägga utmaningarna, identifiera styrkor och stöda professionell utveckling.

UTBILDNING

För utveckling av verksamhet och ledarskap enligt organisationens strategi. Målen, innehållet och utvärderingen av utbildningen byggs enligt beställarens önskemål.
Teo Eklund​  -  Knysnäsvägen 31 A 00850 Helsingfors -  +358 40 703 4893  -  info@teoeklund.fi  -  FO-nummer: 2839743-3
Copyright (c)2018, Alla rättigheter reserverade.
Den här websidan kan använda webbkakor (cookies)
Den här webbsidan kan använda webbkakor (cookies) för att förbättra webbsidans funktioner. Du kan förhindra att webbkakor (cookies) används i dina webbläsarinställningar. Genom att använda vår hemsida, accepterar du ocså användningen av webbkakor (cookies).
Information av cookies
Den här webbsidan kan använda webbkakor (cookies) för att förbättra webbsidans funktioner. Du kan förhindra att webbkakor (cookies) används i dina webbläsarinställningar. Genom att använda vår hemsida, accepterar du ocså användningen av webbkakor (cookies).
Ok, jag förstår